Makten över klimatet

Aktuellt ur boken Recensioner om CHRISTIAN Kontakta KÖP boken

 

OM CHRISTIAN AZAR

 

Länkar till Christians forskarsidor (övriga publikationer, pressfoto m.m.):

Övriga länkar:

  • IPCC - Intergovernmental Panel On Climate Change. Christian var en av huvudförfattarna till FN:s klimatpanels utvärderingsrapport 2001, samt granskare till 2007 års rapport. Följ panelens viktiga arbete på hemsidan.

  • Regeringens kommission för hållbar utveckling: I denna kommission ingår Christian.

Information och nyheter om Christian Azar:

Christian i pressen:

Chalmersstiftelsens pris 2008 tilldelas Christian Azar för bedriften att synligt utveckla Chalmers samverkan med det omgivande samhället. Som aktör i denna samverkan arbetar han aktivt och engagerat med att förmedla kunskap, som bidrar till insikt och underlag för vägval, när det gäller klimathoten och möjligheterna att skapa hållbara energisystem.

Christian Azar , född 1969, är sedan år 2000 professor vid Chalmers i Hållbara energi- och materialsystem. Hans forskning syftar till att förstå dynamiken i samhällets energi- och materialomsättning. Han är bl a medlem i FN:s klimatforskningspanel IPCC och i regeringens kommission för hållbar utveckling och deltar i ett stort antal internationella grupperingar. Han är mycket anlitad som föredragshållare och debattör. Inom Chalmers är han en uppskattad lärare, handledare och samarbetspartner och tjänar som ett inspirerande föredöme inte minst genom sin personliga presentationsteknik.

Christian Azars tjänst som professor har tillkommit som en del av satsningen "Chalmers Environmental Initiative" som på ett antal år fört fram området miljö och hållbar utveckling till ett tydligt profilområde för Chalmers. Satsningen har lyckats genom sammanlagt sju framstående professorer, som var och en och i samarbete snabbt byggt upp en högklassig verksamhet.
(chalmers.se)

________________________________________________________________________
Sidan administreras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV
Uppdaterad senast 2009-04-30. Kontaktperson
Ulf Andersson
Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen